+98 (912) 626-8654 info@nextlab.ir
شرایط و ضوابط

شرایط و ضوابط استفاده از نکست لب (NextLab)
با توجه به اهمیت این توافق نامه لطفاً آنرا با دقت مطالعه نمائید.
در این توافق نامه، شرکت ماوراء که از این پس “مجوز دهنده” نامیده می‌شود بنا به درخواست مشتری که از این پس “مجوز گیرنده” نامیده می‌شود مجوز استفاده از نرم افزار نکست لب (NextLab) را به نام ایشان صادر می‌نماید.
بدینوسیله “مجوز گیرنده” اعلام می‌دارد با ادامه نصب و استفاده از هر قسمت از نرم افزار نکست لب (NextLab)، شرایط مندرج در این توافق نامه را پذیرفته و تأیید می نماید.
لذا با در نظر گرفتن تعهدات متقابل صورت گرفته در این توافق نامه، “مجوز گیرنده” و “مجوز دهنده” در خصوص موارد ذیل مشترکاً موافقت می نمایند:
1- تعاریف
منظور از کلمات ذیل در صورت استفاده در هر قسمتی از این توافق نامه، تعاریفی است که در این بخش برای آنها ارائه می گردد:
– “نرم افزار” به معنای نرم افزار نکست لب (NextLab) و شامل ماژول هایی است که در اختیار مجوز گیرنده قرار داده می شود.
– “نصب” به معنای قرار دادن نرم افزار روی سرور اعلام شده از سوی “مجوز گیرنده” بر اساس شرایط وضوابط فرم مجوز و توافق نامه
– “ماژول های جانبی” به معنای آن دسته از محصولاتی است که بر پایه یک یا چند امکان و نیاز به وجود آمده اند.
– “کاربرد” به معنای
(الف) استفاده و یا بارگذاری نرم افزار در حافظه کوتاه مدت کامپیوتر یا هر نوع حافظه اصلی دیگر
(ب) نسخه برداری از نرم افزار به منظور بایگانی و یا تهیه نسخه پشتیبان
2- مجوز نرم افزار
مجوز
“مجوز دهنده” بدین وسیله مجوز موقت و غیر انحصاری نصب و استفاده از نرم افزار نکست لب (NextLab) و ماژول های جانبی آن را که تابع شرایط و ضوابط مذکور در این توافق نامه می باشد را به “مجوز گیرنده” واگذار می نماید. بدین وسیله “مجوز گیرنده” می تواند نکست لب (NextLab) را روی یک کامپیوتر نصب نموده و کاربران دیگر از طریق بروزر به آن متصل شوند. این مجوز صرفاً در صورتی که به تأیید “مجوز گیرنده” رسیده باشد معتبر می باشد. همچنین مجوز صادر شده برای نرم افزار تا پایان دوره مجوز و یا تا زمانی که “مجوز دهنده”، مجوز را به جهت تخطی “مجوز گیرنده” از مفاد و شرایط مذکور در این توافق نامه فسخ نماید، معتبر می باشد.
مدت اعتبار مجوز
مجوز استفاده از نرم افزار نکست لب (NextLab) مادام¬ العمر می باشد.
3- بهای مجوز
“مجوز دهنده” و ” مجوز گیرنده ” بهای تعیین شده و شرایط پرداخت آنرا که در هنگام سفارش نرم افزار مشخص شده است را می پذیرند.
4- حقوق و تعهدات “مجوز گیرنده”
الف- “مجوز گیرنده” می تواند صرفاً به جهت آرشیو یا به عنوان نسخه پشتیبان، یک کپی از نرم افزار تهیه نماید.
ب- و یا نرم افزار را به یک دیسک سخت منتقل نماید، مشروط به آنکه “مجوز گیرنده” نسخه اصلی را صرفاً به جهت آرشیو یا نسخه پشتیبان نگهداری نماید.
این نرم افزار و اسناد مربوط به آن تحت قوانین حمایت از حقوق مؤلفین و مصنفین جمهوری اسلامی ایران و عهود و قوانین بین المللی قرار دارد. “مجوز گیرنده” نمی تواند:
الف- اسناد مربوط به نرم افزار را کپی نماید.
ب- در نرم افزار تغییراتی ایجاد و یا آن را با برنامه دیگری ترکیب نماید.
پ- اجزاء تشکیل دهنده نرم افزار را تفکیک نموده و یا سعی کند به کد مبدأ نرم افزار دسترسی یابد.
ت- نرم افزار را برای دانلود در یک سرور قرار دهد به صورتی که نرم افزار از طریق شبکه ای مانند اینترنت برای عموم قابل دسترسی باشد.
ث- مجوز استفاده از نرم افزار را برای طرف ثالثی صادر نماید و یا نرم افزار و اسناد آن را اجاره یا قرض دهد.
5- مسئولیت
تحت هیچ شرایطی “مجوز دهنده” در قبال “مجوز گیرنده” در خصوص هرگونه خسارتی، شامل از دست دادن سود و منفعت یا هر نوع خسارت جنبی یا تبعی که به جهت استفاده از نرم افزار یا عدم استفاده از آن (حتی در صورتی که “مجوز دهنده” پیشاپیش از امکان به وجود آمدن چنین خساراتی مطلع شده باشد) هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.
6- تعهدات و ضمانت ها
“مجوز دهنده” صحت موارد ذیل را تصدیق و تضمین می نماید:
الف- مالکیت موقت مربوط به تمامی مواردی که تحت این مجوز قرار می گیرد به “مجوز دهنده” تعلق داشته و یا “مجوز دهنده” از طرف مالک اصلی موارد مذکور قانوناً مجاز به منعقد نمودن این توافق نامه می باشد.
ب- “مجوز دهنده” از نیازهای کاری و تجاری “مجوز گیرنده” و موارد استفاده نرم افزار به طور کامل آگاهی نداشته و فقط اعلام میدارد که نرم افزار تمامی امکانات ذکر شده در راهنمای نرم افزار را به طور کامل پاسخ می دهد.
پ- “مجوز دهنده” هیچ گونه توافق نامه ای را با هر شخص یا طرف ثالثی که موجب نقض حقوق در نظر گرفته شده برای “مجوز گیرنده” در این توافق نامه می باشد، منعقد نخواهد نمود.
ت- استفاده “مجوز گیرنده” از هر یک از مواردی که بر اساس این توافق نامه برای آنها به نام “مجوز گیرنده”، مجوز صادر می گردد، هیچ یک از حقوق هر شخص یا طرف ثالثی را که از نسخه های دیگر این نرم افزار استفاده می نماید نقض نمی نماید.
7- فسخ
“مجوز دهنده” می تواند در صورتی که “مجوز گیرنده” به هر یک از تعهدات خود در قبال این توافق نامه عمل ننماید، سریعاً این توافق‌نامه را فسخ نماید.
8- ارجاع یا حذف نرم افزار در صورت فسخ توافق نامه (مجوز)
در صورت فسخ این مجوز، “مجوز گیرنده” ملزم خواهد بود نسخه اصلی و تمامی کپی های تهیه شده از نرم افزار را حذف نماید.
9- مالکیت
عنوان و مالکیت نرم افزار و تمامی اصلاحات، نسخه های بروز شده و آپدیت های آن متعلق به شرکت ماوراء می باشد.
“مجوز گیرنده” موافقت می نماید که تمامی نسخه های برنامه یا اسنادی را که بر اساس این توافق نامه تهیه می نماید، مشمول حق انحصاری نشر و تکثیر گردیده و نیز دارای عنوان تجاری “مجوز دهنده” باشد. “مجوز گیرنده” همچنین موافقت می نماید هیچ یک از نسخه های نرم افزار را بدون اخذ موافقت کتبی “مجوز دهنده” در اختیار طرف ثالث قرار ندهد.
10- راهنمای استفاده از نرم افزار
راهنمای استفاده از نرم افزار برای کاربران و اپراتور ها، یا برنامه های آموزش نحوه استفاده از نرم افزار، گزارشات مربوط به نرم افزار، لیست ها و سایر موارد مربوط به این برنامه بصورت آنلاین در وب سایت نکست لب (NextLab) به “مجوز گیرنده” ارائه شده است . “مجوز گیرنده” همچنین می تواند به تعداد دلخواه و مورد نیاز خود از این اسناد کپی تهیه نماید.
11- اطلاعیه ها
تمامی نامه ها و اطلاعیه هایی که از سوی یکی از طرفین برای طرف دیگر در خصوص این توافق نامه ارسال می گردد، می بایست از طریق امکانات ارتباطی در وب سایت نکست لب (NextLab) و نرم افزار نکست لب (NextLab) که کتباً برای یکدیگر مشخص می نمایند، فرستاده شود.
12- قانون حاکم
این توافق نامه و تمامی مفاد آن می بایست بر اساس قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران تفسیر گردند.
13- قابلیت تفکیک
در صورتی که هر یک از مفاد این توافق نامه یا ضمایم آن از درجه اعتبار خارج گردیده و یا التزام قانونی خود را از دست بدهند، سایر مفاد و ضمایم توافق نامه همچنان معتبر بوده و التزام قانونی خود را حفظ می نمایند.
شمول شرایط وضوابط مذکور در این توافق نامه، شامل تمامی شرایط و ضوابط دیگری که ممکن است بعداً بعنوان ضمایم اضافه گردند، به عنوان بخشی از این توافق نامه محسوب گشته و دارای همان التزام قانونی مفاد مذکور در توافق نامه خواهند بود. در صورت وجود هر گونه مغایرتی ما بين مفاد این توافق نامه و ضمایم آن، مفاد ضمایم معتبر محسوب می شوند. شرکت ماوراء حق به روز رسانی این توافق نامه را (بدون هیچ محدودیتی شامل تغییر یا حذف مفاد و ضمایم) در هر زمان و بدون اطلاع مشتری خواهد داشت. چنین تغییر و یا حذفی از زمان انتشار نسخه به روز شده ¬ی سند در وب سایت رسمی نرم افزار (NextLab.ir) به صورت قانونی شامل حال مشتری خواهد شد و این کاملا به عهده مشتری است که از آخرین نسخه به روز شده این سند مطلع باشد. آخرین نسخه به روز شده از این توافق نامه با کلیک روی پیوند “شرایط و ضوابط”، قابل مشاهده و دریافت است.